html web templates

Üretim IOT Sistemleri

Plastik Enjeksiyon, Yüksek Basınçlı Döküm ve CNC Talaşlı İmalat tezgahlarınızından önemli parametrelerin alınması/ölçülmesi ve IOT platformunda sunularak üretim performansının iyileştirilmesi yönünde projeler geliştiriyoruz.

Yazılım ve Donanım

Endüstiyel IOT sistemleri için ihtiyaca özel donanım ve yazılımlarının proje isterlerinin ortaya çıkarılmasından sahaya entegrasyonuna kadar tüm geliştirme/üretim hizmetleri sağlanmaktadır.

Sensörler ve Veri Toplama

Üretim sahası şartlarına uygun, ilgili parametrelerin ihtiyacı karşılayacak şekilde ölçülmesini sağlayabilecek sensörler ve bu sensörlerden toplanan verinin ilgili veritabanına aktarılmasını sağlayacak sistemler geliştiriyoruz.

Mekanik ve Panolar

Üretim sahasında ihtiyaç duyulan pano, panel, otomasyon mekanikleri, özel amaçlı mekanik sistemlerin tasarım, geliştirme ve üretim faaliyetlerini gerçekleştiriyoruz.